صادرات و واردات مواد غذایی

همانطور که می دانید همه ی کشورهای دنیا شرایط آب و هوایی لازم و مناسب برای پرورش انواع محصولات کشاورزی و غذایی را ندارند و همین مسئله سبب شد تا به واردات این محصولات روی بیاورند. چرا که این عامل مهم ترین علتی است که سبب می شود کشورها از تولید انواع محصولات غذایی باز بمانند و برای تامین نیاز مواد غذایی و خوراکی خود به سایر کشورها وابسته می شوند. در مقابل این کشورها بسیاری از کشورها نظیر کشور ایران دارای آب و هوای کاملا مناسب و متنوع برای تولید انواع محصولات غذایی و کشاورزی و شیلات هستند که سبب شده علاوه بر اینکه نیاز جامعه ی خود را تامین کنند بتوانند مازاد آن را به سایر کشورها صادر کنند. به گونه ای که در حال حاضر کشور ما انواع محصولات غذایی و کشاورزی و شیلات خود را به بیش از 40 کشور دنیا صادر می کند.

139608161314142412438074